Senaste från Kyl & Värmepumpservice

Frågor & svar

Vanliga frågor & svar om värmepumpar

Frågor & svar

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor gällande värmepumpar. Här finner du de vanligaste frågorna och svaren.

Kan man köra kyla i ett befintligt radiator- eller golvvärmesysstem?
Vad det gäller kyla så rekommenderar vi ett separat system med fläktkonvektorer.

Tar värmen slut även om grannarna borrat?
Nej, den värme som värmepumpen utnyttjar är solenergi som är förnyelsebar. Dock ska ett avstånd på minst 20 meter finnas mellan grannarnas borrhål. 

Hur länge ”håller” berg/mark/ sjöslingan?
I praktiken hur länge som helst om ingen mekanisk åverkan sker.

Behöver jag anmäla till kommunen att jag skaffar värmepump?
Ja, för berg-, mark- och sjövärme. När det gäller luftvärme bör man kolla vad som gäller i sin kommun.

Går det att ansluta solpanel, hur bra är det?
Naturligtvis går det, och här finns många olika alternativ; allt från enkla till mer komplicerade lösningar, vilka alla ger ett tillskott av energi.  

Hur mycket kostar det att konvertera från direktverkande el till vattenburet värmesystem?
Det kostar mellan 5000-9000 kr per radiator beroende på husets förutsättningar.

Boka tid

Kyl & Värmepumpservice

Thermia
Samsung
Toshiba
Dahl
Onninen
Solar